Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Materiały

Życie religijne na łamach „Gazety Żydowskiej”

Piotr Kowalik

pkowalik@polin.pl

Piotr Kowalik – absolwent Wydziału Historyczno-Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych Edukacji Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowca Instytutu Historii UW, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca i ekspert z zakresu historii i kultury Żydów w ośrodkach metodycznych dla nauczycieli, prowadzi też szkolenia oraz wykłady z problematyki żydowskiej dla innych zainteresowanych grup zawodowych (przewodnicy, muzealnicy, duchowni itp.), działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Współtwórca żydowskich Szkół Lauder- Morasha w Warszawie, wieloletni nauczyciel i zastępca dyrektora ds. programu żydowskiego tych placówek. Autor programów szkolnych i podręczników do nauczania kultury i historii żydowskiej. Główny specjalista ds. judaistyki i metodyki w Dziale Edukacji Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 253-273

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.11

Abstrakt

Artykuł zawiera ogólny przegląd różnych aspektów żydowskiego życia religijnego, które przedstawiano na łamach nazistowskiej gadzinówki „Gazeta Żydowska”. Podejmowano je w tekstach poświęconych tematyce religijnej, w stałych rubrykach, takich jak „Tygodniowy kalendarz żydowski”, a także jako jedno z zagadnień w artykułach o charakterze historycznym, społecznym, politycznym czy ekonomicznym. Tematyka judaistyczna pojawiała się również w publikowanych w gazecie tekstach literackich, przede wszystkim w opowiadaniach i poezji.

„Gazeta Żydowska” 1940–1942.

Fuks Marian, Żydowska prasa w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1977, nr 2 (16).

Grochowski Michał, „Społeczność żydowska Warszawy w świetle «Gazety Żydowskiej» (lipiec 1940 – sierpień 1942)”, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Dufrat w Instytucie Historycznym UWr, 2017 r.

Kwiecień Sabina, Prasa żydowska w Krakowie w czasie okupacji hitlerowskiej [w:] Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 2, red. Halina

Kosętka, Barbara Góra, Ewa Wójcik, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2009.

Wybór źródeł do nauczania o zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, oprac. Alina Skibińska, Robert Szuchta i in., Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2010.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kowalik, P. . (2019). Życie religijne na łamach „Gazety Żydowskiej”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 253-273. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.11

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Materiały