Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Punkty Widzenia

Prawda i co dalej

Przemysław Czapliński

czaple@amu.edu.pl

Przemysław Czapliński – historyk literatury XX i XXI wieku, eseista, tłumacz, krytyk literacki; współtwórca Zakładu Antropologii Literatury UAM Poznań; kierownik specjalności krytycznoliterackiej na polonistyce. Przedmiot badań: literatura (polska) i problemy późnej nowoczesności. Ostatnio opublikował: Polska do wymiany (2009), Resztki nowoczesności (2011), Poruszona mapa (2016), Literatura i jej natury. Przewodnik ekokrytyczny dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (współautorzy: Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, 2017). Redaktor tomów zbiorowych, m.in.: Nowoczesność i sarmatyzm (2011), Literatura ustna (2011), Kamp. Antologia przekładów (współredaktor: Anna Mizerka; 2013) Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii (współredaktor: Ryszard Nycz; 2018), Moc truchleje. Wielogłos o polskim katolicyzmie (2018), Prognozowanie teraźniejszości (współredaktor: Joanna B. Bednarek; 2018).https://orcid.org/0000-0002-4805-6471

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Antropologii Literatury

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 653-664

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.27

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Czapliński, P. . (2019). Prawda i co dalej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 653-664. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.27

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Punkty Widzenia