Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Strategie przetrwania i udzielanie pomocy żydowskim partnerom w małż eń stwach mieszanych we Wrocławiu i Hamburgu. Studium przypadku

Katharina Friedla

katharina-friedla@web.de

Doktor, absolwentka historii, studiów żydowskich oraz studiów Europy Wschodniej na Freie Universität w Berlinie. Doktorat obroniła na wydziale historii i studiów żydowskich Uniwersytetu w Bazylei (rozprawa doktorska: „Żydowskie światy w Breslau i we Wrocławiu, 1933–1945: strategie przetrwania, asertywność i tożsamość. Doświadczenie Holokaustu”). W latach 2004–2012 prowadziła działalność naukową m.in. dla Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas Berlin, Freie Universität Berlin, Department of History University of London, Deutsches Historisches Museum Berlin. Tłumaczka z języka jidysz, rosyjskiego i polskiego. Odbyła staże naukowe w Yad Vashem w Jerozolimie, w Instytucie Leo Baecka i w Żydowskim Instytucie Naukowym YIVO w Nowym Jorku, na Uniwersytecie w Hajfie oraz w Instytucie Wiesenthala w Wiedniu. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko i niemiecko-żydowskie w XX w.

https://orcid.org/0000-0003-0302-4772

Yad Vashem

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 310-324

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.474

Abstrakt

Artykuł ukazuje problem egzystencji małżeństw mieszanych w dwóch dużych miastach, Wrocławiu i Hamburgu, w okresie Trzeciej Rzeszy. Przedstawione w nim historie sześciu rodzin mieszanych obrazują zarys problemu pomocy Żydom ze strony ich nieżydowskich partnerów. Każdy z analizowanych przypadków uwzględnia strategie przetrwania, zmiany konstelacji rodzinnych, metody i możliwości udzielania pomocy oraz zagrożenia i dylematy, z jakimi borykali się członkowie rodzin małżeństw mieszanych.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Friedla, K. (2015). Strategie przetrwania i udzielanie pomocy żydowskim partnerom w małż eń stwach mieszanych we Wrocławiu i Hamburgu. Studium przypadku. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 310-324. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.474

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych