Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Omówienia

Powrót do Čivutany.Otwarcie Centrum Pamięci o Zagładzie Żydów z Macedonii

Magdalena Bogusławska

help@libcom.pl

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 7 (2011), strony: 540-545

Data publikacji: 2011-12-10

https://doi.org/10.32927/zzsim.811

Abstrakt

Čivutana to niewielka, malownicza dzielnica Skopja, a zarazem jedno z wielu osiedli Sefardyjczyków na Półwyspie Bałkańskim, powstałych po wypędzeniu ich przez króla Ferdynanda z Hiszpanii pod koniec XV w. Ponieważ osiedlanie się żydowskich przybyszy w miastach imperium osmańskiego, w tym również w Sołuniu (nazwanym z uwagi na dużą liczebność i aktywność dispory „bałkańską Jerozolimą”), Sarajewie, Bitoli i Skopju, miało charakter grupowy, zdołali oni zachować w nowym środowisku podstawowe cechy etniczne i specyfikę kulturową (język, ubiór, zwyczaje). Jednocześnie w czasie długotrwałego panowania tureckiego osadzona w miastach kultura bałkańskich Sefardyjczyków podlegała silnej orientalizacji, a także – choć zdecydowanie w dużo mniejszym stopniu – slawizacji.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Bogusławska, M. . (2011). Powrót do Čivutany.Otwarcie Centrum Pamięci o Zagładzie Żydów z Macedonii. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (7), 540-545. https://doi.org/10.32927/zzsim.811

Udostępnij

              Wyświetl Nr 7 (2011)

Nr 7 (2011)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2011-12-02

Dział: Omówienia