[1]
Zaremba, M. 2010. Szaber Frenzy. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Holocaust Studies and Materials (lis. 2010), 173-203. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.124.