[1]
Grabowski, J. 2010. Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant konspiratorem. Szesnaście lat na muszce Gestapo i bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen years on a sight of Gestapo and State Security]. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Holocaust Studies and Materials (lis. 2010), 483-489. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.144.