[1]
Leociak, J. 2005. Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów (Rekonesans metodologiczny). Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 1 (grudz. 2005), 11-31. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.145.