[1]
Grabowski, J. 2005. Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 1 (grudz. 2005), 253-260. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.161.