[1]
Weksler-Waszkinel, R.J. 2006. Księdza Stanisława Musiała zmagania z pamięcią. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 2 (grudz. 2006), 438-458. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.201.