[1]
Kopciowski, A. 2007. Zajścia antyżydowskie na Lubelszczyźnie w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 3 (grudz. 2007), 178-207. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.228.