[1]
Krzyżanowski, Łukasz . 2019. „To było między pierwszą a drugą”. Zabójstwo Róży Berger podczas pogromu w Krakowie 11 sierpnia 1945 r. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 15 (grudz. 2019), 409-445. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.17.