[1]
Finder, G. 2017. Bernard Mark, powstanie w getcie warszawskim i proces Jürgena Stroopa  . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 13 (grudz. 2017), 181-202. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.356.