[1]
Czubala, D. 2017. Pamięć Zagłady w narracji folklorystycznej. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 13 (grudz. 2017), 203-229. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.357.