[1]
Krzywiec, G. 2019. O faszyzmie w wersji polskiej i jego nieoczywistych dziejach raz jeszcze (na marginesie książki Szymona Rudnickiego Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny). Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 15 (grudz. 2019), 633-652. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.26.