[1]
Odrzywołek, K. i Trojański, P. 2015. Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 11 (grudz. 2015), 144-172. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.467.