[1]
Majewska, J. 2015. „Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 11 (grudz. 2015), 325-346. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.475.