[1]
Kopciowski, A. 2019. David A. Mandelbaum, From Lublin to Shanghai. The Miraculous Exile of Yeshivas Chachmei Lublin, tłum. Malky Heimowitz, New York: Mesorah Publications, 2012, 316 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 15 (grudz. 2019), 807-813. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.39.