[1]
Wawrzyniak, J. 2015. Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 11 (grudz. 2015), 706-709. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.504.