[1]
Leociak, J. 2015. Zagłada w „Muzeum życia” (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci). Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 11 (grudz. 2015), 760-769. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.511.