[1]
Grabowski, J. 2014. Przyczynek do biografii Ireny Sendlerowej (z dokumentów warszawskiego Ratusza). Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 10 (grudz. 2014), 622-625. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.539.