[1]
Ceran, T. 2014. Lech M. Nijakowski, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 10 (grudz. 2014), 1021-1025. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.571.