[1]
Młynarczyk, W. 2014. Sylwia Karolak, Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947–1991. Kanon, który nie powstał. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 10 (grudz. 2014), 1044-1051. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.575.