[1]
Leociak, J. 2020. Ewa Wiatr, Krystyna Radziszewska (red.), Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 809-814. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.647.