[1]
Wiatr, E. 2020. „Wyprawa w świat”. Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr] . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 365-392. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.670.