[1]
Sitarek, A. 2020. Danuta Dąbrowska – pionierka badań nad łódzkim gettem. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 315-323. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.680.