[1]
Libionka, D. 2020. Lokalne struktury Narodowych Sił Zbrojnych wobec ukrywających się Żydów w świetle powojennych materiałów śledczych i procesowych – przypadek powiatów miechowskiego i pińczowskiego. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 16 (grudz. 2020), 278-213. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.684.