[1]
Sitarek, A. 2012. W obliczu „trudnej konieczności”. Administracja żydowska getta łódzkiego wobec wsiedleń Żydów z Rzeszy i Protektoratu (październik–listopad 1941 r.). Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 8 (grudz. 2012), 331-347. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.692.