[1]
Leociak, J. 2010. O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 6 (grudz. 2010), 9-19. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.694.