[1]
Cieślińska-Lobkowicz, N. 2017. The Jewish Biblia Pauperum. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Holocaust Studies and Materials (grudz. 2017), 521-530. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.737.