[1]
Janczewska, M. 2010. Jak blisko można podejść do umarłych? Daniel Mendelsohn, Zagubieni. W poszukiwaniu sześciorga spośród sześciu milionów, przeł. Piotr Szymor, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2008. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 6 (grudz. 2010), 311-314. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.743.