[1]
Polit, M. 2010. Kronika getta łódzkiego /Litzmannstadt Getto, oprac. Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, Archiwum Państwowe w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, t. 1–5. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 6 (grudz. 2010), 337-338. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.754.