[1]
Lenarczyk, W. 2010. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 [Prześladowanie i wymordowanie europejskich Żydów przez narodowosocjalistyczne Niemcy, 1933–1945], red. Götz Aly, Wolf Gruner, Susanne Heim, Ulrich . Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 6 (grudz. 2010), 348-350. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.757.