[1]
Lenarczyk, W. 2010. Besatzung, Kollaboration, Holocaust. Neue Studien zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden [Okupacja, kolaboracja, Holokaust. Nowe studia na temat prześladowań i wymordowania Żydów europejskich], red. Johannes Hürter, Jürgen Zaruski, München 20. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 6 (grudz. 2010), 351-356. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.758.