[1]
Obirek, S. 2010. Problem: Idith Zertal, Naród i śmierć. Zagłada w dyskursie i polityce Izraela, przeł. Jan Maria Kłoczowski, Universitas, Kraków 2010. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 6 (grudz. 2010), 357-361. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.759.