[1]
Buryła, S. 2011. Harald Welzer, Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, tłum. Magdalena Kurkowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, 321 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 7 (grudz. 2011), 555-558. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.814.