[1]
Libionka, D. i Skibińska, A. 2008. “I swear to fight for a free and mighty Poland, carry out the orders of my superiors, so help me God.”Jews in the Home Army. An Episode from Ostrowiec Świętokrzyski. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. (grudz. 2008), 235-269. DOI:https://doi.org/10.32927/ZZSiM.82.