[1]
Żbikowski, A. 2011. Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. Bartłomiej Pietrzyk, Warszawa: Świat Książki, 2011, 544 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 7 (grudz. 2011), 583-594. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.823.