[1]
Mazurek, J. i Skibińska, A. 2013. “Barwy Białe” on their Way to Aid Fighting Warsaw. The Crimes of the Home Army against the Jews. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Holocaust Studies and Materials (luty 2013), 433-480. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.827.