[1]
Borowicz, J. 2021. Co widać zaraz po wojnie? Zapomniane obrazy Zagłady z lat czterdziestych. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 17 (grudz. 2021), 202-228. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.876.