[1]
Kowalska-Leder, J. 2023. Recenzja: Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939–2019). Problematyka Zagłady w sztukach wizualnych i popkulturze, t. 1–2, red. Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2021, 672 s. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. 18 (mar. 2023), 709-717. DOI:https://doi.org/10.32927/zzsim.986.