(1)
Swałtek-Niewińska, D. . „Żegota. Ukryta pomoc” – O Radzie Pomocy Żydom W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. ZZSiM 2018, 762-768.