(1)
Szaynok, B. . Wokół Nowej książki O Pogromie Żydów W Kielcach. ZZSiM 2018, 662-667.