(1)
Grabowski, J. Tadeusz Tomasz Krasnodębski, Policjant Konspiratorem. Szesnaście Lat Na Muszce Gestapo I Bezpieki [Policeman-Conspirator. Sixteen Years on a Sight of Gestapo and State Security]. ZZSiM 2010, 483-489.