(1)
Leociak, J. Literatura Dokumentu Osobistego Jako źródło Do Badań Nad Zagładą Żydów (Rekonesans Metodologiczny). ZZSiM 2005, 11-31.