(1)
Skibińska, A.; Petelewicz, J. Udział Polaków W Zbrodniach Na Żydach Na Prowincji Regionu Świętokrzyskiego. ZZSiM 2005, 114-147.