(1)
Gutman, I.; Engelking, B. O Tym Jak Z wewnątrz Warszawskiego Getta Patrzono Na Stronę Aryjską Z Profesorem Izraelem Gurmanem Rozmawia Barbara Engelking. ZZSiM 2005, 230-233.