(1)
Grabowski, J.; Engelking, B. Warszawscy ┼╗ydzi Wydaleni Ze Szwajcarii Do Generalnego Gubernatorstwa. Studium Przypadku. ZZSiM 2005, 261-269.