(1)
Grabowski, J. Polscy zarządcy Powierniczy majątku żydowskiego - Zarys Problematyki. ZZSiM 2005, 253-260.