(1)
Głowiński, M. Jan Błoński "Biedni Polacy Patrzą Na getto” W 20 Lat później. ZZSiM 2006, 12-20.