(1)
Tall, B. Sądzenie Tych którzy Nie Mogą Być sądzeni – Procesy kolaborantów W Izraelu. ZZSiM 2006, 99-131.